Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs – Kitap Tanıtımı

Kudüs, şüphesiz tüm Müslümanların meselesi. Ancak günümüzde bu sözün altını doldurabileceğimiz pek az şey söyleyebiliyoruz. Kudüs’ü seviyoruz, ama neden sevdiğimizi dahi ifade edemiyoruz. Bu da zamanla yerini itibarsızlığa, değersizliğe ve son olarak ihmale bırakacak.
İnsan tanımadan sevebilir mi hiç? Kudüs’e evvela kalplerimizde yer vermeliyiz ki davamız olsun. Ancak birkaç slogandan öteye gidemiyoruz konuşurken. Bu da beni ziyadesiyle üzüyor diyebilirim.
Bu alanda daha çok bilgi sahibi olmak için değerli kardeşlerime danıştım ve bu kitapla başlamamın iyi olacağını, meseleyi derli toplu ve birçok farklı açıdan ele aldığını söylediler.
Kitap İslam’da Kudüs’ün yeri konusu ile başlıyor, ilk kıblemizi, İsra ve Miraç hadiselerinı anlatıyor. Ardından Kudüs’ün Yahudileştirilme çabasına genel bir bakış atılmış. Sonra İsrail ile olan savaşın kimilerine göre ırkçılık kimilerine göre farklı dinlere karşı hoşgörüsüzlük şeklinde olan yorumlamalarına yanıt verilmiş, hakikatlerine değinilmiş. Ardından Yahudilerin kendi kutsal metinlerine göre Filistin üzerindeki hak iddiaları ve bunun batıl oluşu anlatılmış. Sonrasında Siyonizm’e yer verilmiş, Yahudilik ve Hristiyanlığın birbirine bakışı anlatılmış. Son olarak da günümüzde yürütülen bazı çalışmalara yer verilmiş ve Tavsiyeler kısmı eklenmiş. Bu tavsiyelere katılıp katılmamak size kalmış, benim katılmadığım kısımlar oldu. Ancak bir dost meclisinde üzerine konuşabileceğiniz konular.
Kitabın dili oldukça anlaşılır. Özellikle Yahudilerin kutsal kitaplarından alıntılara yer vermesi, meseleyi Hristiyanlık açısından da ele alması kitabı güzelleştirmiş. Sloganların ötesine geçmek için geniş bir perspektif gerekiyor ve bu kitap, kardeşlerimin de önerisi olduğu üzere bunu sağlamada iyi diye düşünüyorum. Ben de henüz bu yolun başındayım. İnşaAllah sizinle, Kudüs konusunda bilinçlenme yolculuğumu paylaşmak istiyorum. Birbirimize destek olalım. Umarım faydalı bir tanıtım olmuştur.

Bir cevap yazın