Kafa Karıştıran Kelimeler – Kitap Alıntıları

Temelde Müslüman kalmayı arzu etmekle beraber,İslam’ı,İslamdışı görüşlerlerle sıfatlandırarak o görüşlerle meczetmeye çalışanlar da,son yüzyılın İslam alemin de görülmeye başlayan acayiplikleri arasındadır.

Sayfa 26 

 

Günümüzün Müslüman’ı, her türlü siyasi, fikri kavrama İslam’ın kıstasıyla bakmak yerine, İslam’a İslam-dışı dünya görüşlerinin kıstasıyla bakmaya alıştırmıştır. Böyle olunca bir kavramın küfür menşeli olup olmadığına bakılmıyor, fakat o kavramın İslam’da nasıl bir yer tutması gerektiği hususu araştırılıyor.

Sayfa 27

Çoğumuzun kafası klişe düşüncelerle, sloganlarla doldurulmuştur. Bu sloganlar doğrultusunda yönlendiriliriz. Giderek bu sloganları sahici düşünceler olarak kabul etmeye başlarız. Gerçekteyse bunlar bizi o sloganı üreten merciin (otoritenin) hizmetine amade hale getirir.

Sayfa 82 

 

Günümüz insanının cehaleti yüzüne vurulacak olsa, bize, felsefe tarihini, uzay fiziğini, tababetteki yeni buluşları bildiğini söyleyerek itiraz eder; aslındaysa söylemek istenen yalın gerçeği anlatmaktan uzak bulunduğunu farketmeyecek kadar kendi cehaletinin labirentinde kaybolmuştur.

Sayfa 91)

 

İnsan, farkında olsa da olmasa da, gerçekte sadece Allah’a karşı kulluğu aramaktadır. Allah’a karşı özgürlüğünü ilan etmeye kalkışanı, Allah her şeye kul haline getiriyor. O’na kul olmanın sırrını kavrayabilense, başka her şeye karşı özgür ve müstağni kılınıyor.
Nedir öyleyse özgürlük?
Müstağni bir istiğna halinden başka nedir ki?
Allah ve Resulunden başka her şeye müstağni kalmaktan başka ne ile açıklayabiliriz özgürlüğü? Bir gaza için varını yoğunu getiren, kendisine çocukları için ne bıraktığı sorulduğunda: “Allah’ı ve Resulünü bıraktım” cevabı alinan Hz Ebubekir’dir özgür (hür) olan.

(Sayfa 136)

Bir cevap yazın