Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler – Alıntıları

Halen beş milyara yakın insanın yaşadığı yeryüzünde, başka hiçbir ek faaliyete gerek duyulmaksızın mevcut nüfusun on mislini besleyebilecek seviyede bir üretim yapıldığı halde, milyonlarca insanın açlıkla pençeleştiği söylenirse ortada bir bozukluğun var olduğunu ileri sürmek için zeki olmak şart değildir.

Sayfa 9

 

“Yarın” diye düşünülen şey artık çoğumuz için öte dünya kaygısı olmaktan çıkmıştır.

Sayfa 23

 

Batı uygarlığının zihin yapısını benimsemek demek, bununla birlikte bu dünyayı,öteyi ve insanı da Batı’nın öngördüğü pencereden algılamak demektir. Bu arada, dinin kendisi de Batı onu nasıl algılıyorsa öylece algılanmak ve anlaşılmak durumunda kalıyor.

Sayfa 26

 

Batılılaşmış insanın zihniyetinin temelinde, dinle dünya işlerinin birbirinden ayrı olduğu hususunda değişmez bir önyargı vardır.

Sayfa 29

 

Demek ki kötü bir dünyada iyi bir Müslüman olarak kalabilmem için kötülüklerin ortasında bile benim namaz, oruç gibi ibadetlerimi yerine getirebilmem, faiz fuhuş gibi yasaklardan kaçınmam yetmiyor. Aynı zamanda kötülüklerin ortadan kaldırılabilmesi için mücadelede bulunmam gerekiyor, aksi takdirde sayılamayacak kadar çok iyi Müslümanın bulunduğunu söyleyecektik, ama bu kadar çok iyi Müslümanın yaşadığı bir dünyanın nasıl olup da iyi olmadığını izah edemeyecektik.

Sayfa 92

 

 

Bugün, sokaktaki Müslüman, itiraf etmeli ki, böylesi bir hayat tarzının mağduru olduğunu, hatta mahkumu olduğunu bilmiyor. O, İslâm-dışı bir hayat tarzını çeşitli kombinezonlar içinde benimsemiş halde bulunuyor. İslâm-dışı “şartlara” uymayı kendince meşrulaştırmıştır da.

Sayfa 91

 

“Kalp temizliği” diye adlandırılan olgu her müslümanın niteliğidir. Fakat bu olgu hayattan kovulmuş soyut bir nitelik diye algılanamaz. Kalp temizliği gereklidir ama yeterli değildir. Ne var ki, Müslümanca yaşama ve Müslümanca düşünme tarzının yanlış bir düzleme oturtulması yüzünden günümüzde kalp temizliğini yeterli sayanlara rastlanabilmektedir.

Sayfa 106

 

İslam’ı hayatımız için her şey yapmamışsak, onunla hiçbir şey yapmadığımızı ve onunla hiç bir şey yapmak niyetinde olmadığımızı açıklamış oluruz..

Sayfa 110

 

Mesele şudur: İslam’ın bir inanış ve yaşayış tarzı olarak öngördüğü hükümlerle amellerimizi icra ederken, bu hükümlerdeki hikmeti İslam’ın bütününü gözeterek anlamaya çalışmamız gerekiyor.

Sayfa 137

 

 

Bir cevap yazın